, , , , ,

W56H

เรียนรู้เพิ่มเติม

DECT VoIP Phone handset Yealink W56H
เฉพาะเครื่องโทรศัทพ์ไร้สาย SIP
DECT IP Phone Handset "Yealink" W56H เฉพาะเครื่องโทรศัทพ์ไร้สาย
VoIP (ไม่รวมฐาน)+ต้องมีฐานรุ่น W56P หรือ W60P มาก่อน
ได้รับการตรวจสอบจาก กสทช ถูกต้องตามกฏหมาย
จอสีขนาด 2.4" 240x320px
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบชุมสายไอพี ด้วยมาตรฐาน SIP V1 และ V2
รองรับระบบเข้ารหัส Opus audio codec เสียงชัด ใส
พร้อมระบบลดเสียงรบกวน
ใช้งานพูดคุยสูงสุด 30 ชั่วโมง (Talk time)
เปิดเครื่องพร้อมใช้งานได้สูงสุด 400 ชั่วโมง (Standby time)
ชาร์จเร็ว เพียง 10นาที ใช้งานพูดคุยได้ถึง 2 ชั่วโมง
สามารถเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยแบบ TLS และ SRTP ได้
สามารถต่อหูฟังด้วยแจ็คขนาด 3.5มม.
มี speaker phone

เรียนรู้เพิ่มเติม

DECT VoIP Phone handset Yealink W56H
เฉพาะเครื่องโทรศัทพ์ไร้สาย SIP
DECT IP Phone Handset "Yealink" W56H เฉพาะเครื่องโทรศัทพ์ไร้สาย
VoIP (ไม่รวมฐาน)+ต้องมีฐานรุ่น W56P หรือ W60P มาก่อน
ได้รับการตรวจสอบจาก กสทช ถูกต้องตามกฏหมาย
จอสีขนาด 2.4" 240x320px
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบชุมสายไอพี ด้วยมาตรฐาน SIP V1 และ V2
รองรับระบบเข้ารหัส Opus audio codec เสียงชัด ใส
พร้อมระบบลดเสียงรบกวน
ใช้งานพูดคุยสูงสุด 30 ชั่วโมง (Talk time)
เปิดเครื่องพร้อมใช้งานได้สูงสุด 400 ชั่วโมง (Standby time)
ชาร์จเร็ว เพียง 10นาที ใช้งานพูดคุยได้ถึง 2 ชั่วโมง
สามารถเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยแบบ TLS และ SRTP ได้
สามารถต่อหูฟังด้วยแจ็คขนาด 3.5มม.
มี speaker phone