55 นิ้ว FULL-HD LCD Display TH-55LFE8

เรียนรู้เพิ่มเติม


ข้อมูลทางเทคนิค

แบรนด์ Panasonic
ระบบภาพ 55 นิ้ว, 350 cd/m2, 12.6 mm (T/R/L), 14.5 mm(B) bezel width (1920 x 1080 pixels)
คุณสมบัติ
  • Stylish design with narrow & even bezel
  • Simple signage – USB Media Player (including USB sync play function)
  • Portrait & multi-screen configuration

Display Support