,

43 นิ้ว FULL-HD LCD Display (LED Outdoor) TH-43SF2W

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลทางเทคนิค

แบรนด์ Panasonic
ระบบภาพ 43 นิ้ว, 450 cd/m2, 9,5 mm(T/R/L), 15.6mm(B) bezel width (1920 x 1080 pixels)
คุณสมบัติ
  • High reliability enables continuous 24/7 operation with highly durable panel
  • System expandability – DVI daisy chain, built-in simple media player
  • Durable failover and failback function with simplified workflow solution

Display Support

เรียนรู้เพิ่มเติม