,

43 นิ้ว FULL-HD LCD Display TH-43LFE8W

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลทางเทคนิค

แบรนด์ Panasonic
ระบบภาพ 43 นิ้ว, 350 cd/m²,  11.9 mm (L/R/T) 17.2 mm(B) bezel width (1920 x 1080 pixels)
คุณสมบัติ
  • Stylish design with narrow & even bezel
  • Simple signage – USB Media Player (including USB sync play function)
  • Portrait & multi-screen configuration

Display Support

เรียนรู้เพิ่มเติม