,

ตู้สาขา Panasonic Analog PBX รุ่น KX-TES824BX

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลทางเทคนิค

แบรนด์ Panasonic
ระบบ เริ่มต้นที่ 3 สายนอก / 8 สายใน ขยายได้เป็น 6 สายนอก / 16 สายใน
หรือ 8 สายนอก / 24 สายใน- มีแผงโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ
ติดมากับตู้มาตรฐาน 1 วงจร ซื้อเพิ่มได้อีก 1 วงจร
คุณสมบัติ
 • มีแผงวงจร Remote Maintenance สามารถโปรแกรม ณ ศูนย์ซ่อม ผ่านคู่สายโทรศัพท์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีวงจร Caller ID โชว์เบอร์โทรเข้า (แผงเผื่อเลือก)
 • มีแผงเก็บข้อความ (Voice Mail) เมื่อลูกค้าต้องการฝากข้อความ (แผงเผื่อเลือก)
 • สามารถกำหนด Day/Night/Lunch Mode
 • สามารถรองรับการติดตั้งชุดกริ่งประตู (Door Phone) และชุดเปิดประตู (Door Opener)
 • สามารถตั้งโปรแกรมหมายเลข 5 หมายเลขให้โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน (Emergency Call)
 • สามารถประชุมทางโทรศัพท์พร้อมกันได้ถึง 5 สาย (5-party Conference)
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบฝากข้อความ (Voice Processing System)
 • สามารถตั้งระบบป้องกันการโทรออกจากเครื่องโทรศัพท์โดยกำหนดรหัสผ่าน4หลัก (Electronic Station Lock)
 • สามารถกำหนดระยะเวลาให้โทรออกได้ (Limited Call Duration)
 • มีระบบUCD (Uniform Call Distribution) โดยแบ่งการรับสายภายในกลุ่มที่กำหนด (Call Centre)
 • สามารถเพิ่มแผงOGM (Out Going Message) เพื่อทำงานเป็นเครื่องโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ
 • มีระบบ Call Forward ครบครัน ทั้งคู่สายที่ไม่ว่าง/ว่างไม่รับสาย/ติดตามไปยังจุดต้องการ/โทรออก สายนอกอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม