ใน LCD TV มีอายุใช้งานเท่าไร ?

LCD TV มีอายุใช้งาน เท่ากับ 6o,ooo ชั่วโมง