ตัว Processor รุ่นใหม่ที่มีใน LCD TV มีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

การใช้ Digital Processor แบบ Full-Time 1080i ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูล HD ครบถ้วนทุกรายละเอียด โดยไม่ลดคุณภาพของสัญญาณลง คุณสมบัติเดิมที่เป็น High-Resolution จึงยังอยู่ครบ