ช่องต่อสัญญาณของ LCD TV มีอะไรบ้าง ?

ใน LCD TV มีช่องต่อดังข้างล่างนี้
– ช่องต่อสาย HDMI 2 ช่อง รองรับความคมชัดสูงสุดได้ถึง 1080i
– ช่องต่อสาย DVD Component 2 ช่อง
– ช่องต่อสาย S-Video
– ช่องต่อสาย AV (RCA Jack)