จำนวน Tuner ใน LCD TV มีจำนวนเท่าใด ?

ใน LCD TV มี จำนวน 1 ตัว รองรับฟังก์ชั่น PAT