ความคมชัดของสัญญาณ เรียกเป็นสัดส่วนของภาพ (Resolution)คืออะไร ?

คือ มาตรฐานในการวัดสัญญาณภาพทางแนวนอน และ แนวตั้งเช่น