การระบายความร้อน LCD TV ระบายความร้อนด้วยอะไร ?

LCD TV ระบายความร้อนด้วย ฮีทซิ้ง (Heatzing) ทั้งสองโปรดักส์ จะไม่ใช้พัดลม