วางใจบริการภายใน 24 ชั่วโมง

บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 24 ชั่วโมง หลังการนัดหมายกับศูนย์บริการทุกวัน เวลา 8.30 – 17.00 น.
รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันหยุดปีใหม่ วันสงกรานต์และวันแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2729-9000 กด 2