บทความและข่าวสาร

ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PBX Panasonic สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
PBX (Private Branch Exchange) หรือ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ คือ ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อยที่ใช้ภายในบริษัทหรือหน่วยงาน โดยจะมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือ เบอร์ภายใน หรือ เบอร์ extension) เป็นของตนเอง ใช้สำหรับโทรติดต่อสื่อสารกันเอง นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น ยังสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ...
อ่านเพิ่มเติม
ระบบโทรศัพท์ สำนักงาน
ระบบโทรศัพท์สำหรับสำนักงานคืออะไร เลือกแบบไหนดีที่สุดกับธุรกิจคุณ
"เมื่อการต่อรองเจรจาเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจและการค้าขาย โทรศัพท์ที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้การเจรจาสะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดที่ทุกองค์กรต้องมี โดยเฉพาะโทรศัพท์สำนักงาน เพราะมีประโยชน์ทั้งการติดต่อภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อประสานงานภายใน การติดต่อสื่อส ...
อ่านเพิ่มเติม